Kancelaria adwokacka Bolesławiec

Prawnik Dariusz Jurczyk » Kancelaria adwokacka Bolesławiec

Centrum Obsługi Prawnej świadczy kompleksowe wsparcie dla osób indywidualnych oraz przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego, w tym Bolesławca. Główne obszary praktyki adwokatów obejmują:

  • prawo karne – m.in. rozboje, kradzieże, prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości, handel narkotykami, kwestie związane ze zmianą miejsca lub sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności, reprezentacja podejrzanych, oskarżonych i poszkodowanych,
  • prawo rodzinne i opiekuńcze – np. rozwód, separacja, alimenty, ustalenie opieki nad małoletnimi dziećmi, podział majątku,
  • prawo cywilne – m.in. kwestie dotyczące kupna-sprzedaży nieruchomości, zawieranych umów, ochrony dóbr osobistych,
  • sprawy związane z odszkodowaniami i zadośćuczynieniami – należnymi z tytułu obrażeń i strat poniesionych w wyniku wypadków np. komunikacyjnych, w pracy,
  • windykację należności – pomoc przy odzyskiwaniu zobowiązań na etapie polubownym (przedsądowym) i sądowym.

Indywidualne podejście do każdej sprawy przez prawnika pozwala zbudować dobre relacje z osobami, które szukają wsparcia prawnego. Opierają się one przestrzeganiu zasad etyki zawodowej, czyli m.in.: zaufaniu, pełnej dyskrecji, jasnych komunikatach, rzetelnym informowaniu, przedstawianiu sytuacji prawnej w zrozumiały sposób.

Kancelaria adwokacka na co dzień korzysta ze wsparcia m.in. radców prawnych specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa. Dzięki tej koncentracji wiedzy i doświadczenia można fachowo prowadzić nawet najtrudniejsze przypadki.

Działalność kancelarii adwokackiej polega m.in. na:

  • udzielaniu porad prawnych,
  • reprezentowaniu Klientów przed sądami, urzędami i innymi instytucjami na terenie Bolesławca,
  • przygotowywaniu pism procesowych,
  • tworzeniu i opiniowaniu umów,
  • pozasądowym rozwiązywaniu sporów z wykorzystaniem negocjacji.

Nowocześnie działająca kancelaria adwokacka

W nowoczesnej kancelarii adwokackiej najważniejszymi zasadami są profesjonalizm, rzetelność i staranność. Dlatego każdy Klient korzystający z pomocy prawnej może liczyć na zachowanie pełnej dyskrecji i indywidualne podejście do swojej sprawy.

Wiele kwestii, które regulowane są przepisami prawa, jest bardzo delikatnych i często – ze względu na towarzyszące im emocje – trudnych do rozwiązania. Do nich prawnik podchodzi ze szczególną wrażliwością, by zadbać o komfort Klienta i maksymalnie ograniczyć towarzyszący mu stres.

Na czym polega obsługa prawna świadczona przez adwokata?

Jak działa kancelaria adwokacka? Adwokat po przyjęciu sprawy Klienta udziela porady prawnej i zapoznaje go z dalszą strategią działania. W zależności od przypadku sporządza najpierw stosowne pisma np. wniosek o rozwód, o odzyskanie długu. Na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa lub zastępstwa procesowego występuje w imieniu Klienta przed danymi organami. Przez cały czas na bieżąco informuje go, jak wygląda sytuacja. Jeśli sprawa toczy się już na wokandzie, przygotowuje Klienta np. do udzielania odpowiedzi na pytania zadawane w czasie procesu.

W przypadku podmiotów gospodarczych z terenu Bolesławca i okolic adwokat świadczy obsługę prawną w zakresie bieżących działań podejmowanych przez przedsiębiorców. Czuwa m.in. nad tym, aby wszystkie zawierane umowy, wprowadzane regulaminy, statuty czy inne dokumenty były zgodne z obowiązującymi przepisami, żeby nie narazić firmy na niepotrzebne procesy i straty finansowe.

W jaki sposób można uzyskać pomoc prawną od prawnika?

W niektórych sytuacjach pomoc prawnika może okazać się niezwykle przydatna. To specjalista, który potrafi rozwiać wiele wątpliwości w zakresie przepisów prawa oraz ustalić odpowiedni dla danego przypadku kierunek działania. W kancelarii adwokackiej obsługującej Klientów z Bolesławca możliwa jest konsultacja różnych spraw rodzinnych, karnych, cywilnych oraz związanych z windykacją wierzytelności i odszkodowaniami.

Na spotkanie z adwokatem należy przygotować wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, w której potrzebna jest porada prawna oraz przekazać niezbędne informacje lub dane. Prawnik szczegółowo przeanalizuje je i zaproponuje dopuszczalne prawem rozwiązania. Przedstawi Klientowi, w jakiej jest sytuacji, co może zrobić i jakie będą konsekwencje tych działań. Do niego należy decyzja co do podjęcia dalszych kroków – w tym, czy zdecyduje się na współpracę z adwokatem.

Jak można umówić się na spotkanie z adwokatem?

Zaufany obrońca i pełnomocnik z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego czy karnego okazuje się przydatny w wielu sytuacjach. Aby uzyskać poradę prawną, można umówić się na spotkanie w kancelarii adwokackiej – telefonicznie lub mailowo.

Menu