Kancelaria adwokacka Lwówek Śląski

Prawnik Dariusz Jurczyk » Kancelaria adwokacka Lwówek Śląski

Klienci indywidualni oraz prowadzący działalność gospodarczą w Lwówku Śląskim lub jego okolicach mogą skorzystać z pomocy adwokata świadczonej przez Centrum Obsługi Prawnej w Złotoryi.

Kancelaria adwokacka specjalizuje się m.in. w sprawach:

  • rodzinnych – separacja, rozwód, ustalenie opieki nad małoletnimi dziećmi, alimenty, podział majątku,
  • odszkodowawczych – dochodzenie należności z tytułu m.in. wypadków w pracy czy komunikacyjnych, naruszenia dóbr osobistych,
  • karnych – w związku z np. kradzieżami, oszustwami, jazdą pod wpływem substancji odurzających, rozbojami,
  • cywilnych – porady prawne i wsparcie m.in. przy przygotowywaniu i interpretacji umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenia, o dzieło, kupna-sprzedaży,
  • spadkowych – stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o zachowek, sądowy i z ustawy podział masy spadkowej.

Adwokat zapewnia reprezentację m.in. we wszystkich typach postępowań karnych na etapach: przygotowawczym, rozpoznawczym, odwoławczym i wykonawczym. Może występować w roli oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego albo być pełnomocnikiem pokrzywdzonego bądź oskarżonego.

Kompleksowa pomoc prawna ze strony adwokata

Rolą profesjonalnie działającego adwokata jest szerokie spojrzenie na każdą sprawę, z którą przychodzi do niego Klient oraz przewidywanie skutków prawnych z tytułu podejmowanych decyzji co do dalszego działania. Na chłodno, bez emocji analizuje problemy osób prywatnych lub przedsiębiorców czy instytucji i racjonalnie podchodzi do oceny ryzyka prawnego bądź biznesowego. W wielu przypadkach można unikać prowadzenia sporów i osiągnąć porozumienie na etapie przedsądowym. Jeżeli polubowne rozwiązanie sprawy jest niemożliwe, wówczas pomoc adwokata sprowadza się do reprezentacji przed sądem.

Ponieważ kancelaria adwokacka stawia dobro Klienta na pierwszym miejscu, dokłada staranności w jego sprawie. Dba nie tylko o właściwą komunikację, bieżące informowanie, na jakim etapie jest postępowanie, ale także zapewnia pełną dyskrecję w zakresie powierzanych przez mocodawców informacji.

Adwokat, który podejmuje się prowadzenia sprawy, świadczy pomoc prawną w zakresie m.in.:

  • sporządzania pozwów, wniosków i oraz pism procesowych, o wznowienie postępowania czy stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych,
  • opracowywania projektów umów oraz ich negocjowania,
  • przygotowywania opinii prawnych,
  • reprezentacji przed sądami, organami policji i prokuratury,
  • udzielania porad w kancelarii adwokackiej.

Jednorazowa lub stała współpraca z kancelarią adwokacką

Aby umówić się na spotkanie z adwokatem, wystarczy napisać maila lub zadzwonić. Kancelaria adwokacka realizuje dla Klientów z Lwówka Śląskiego zarówno jednorazowe czynności prawne, jak i podejmuje się stałej współpracy. Prawnik indywidualnie podchodzi każdej sprawy i dba o profesjonalną reprezentację mocodawców. Umożliwia to wypracowanie optymalnych rozwiązań dla konkretnego problemu prawnego.
Adwokat dzięki swojemu doświadczeniu może zaoferować rzetelne wsparcie bez względu na rodzaj sprawy. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w kancelarii adwokackiej.

Menu