Sprawy i prawo cywilne

Prawnik Dariusz Jurczyk » Sprawy i prawo cywilne

Centrum Obsługi Prawnej Lege Artis w szczególności oferuje usługi z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego oraz szeroko pojętego prawa odszkodowawczego, a także windykacji należności, w tym m.in.:

 • spraw o zapłatę,
 • prowadzenia spraw spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, nieważność testamentu etc.),
 • obrót nieruchomościami,
 • darowizny,
 • sporządzania różnego rodzaju pism (w tym pism procesowych),
 • zobowiązań,
 • sporządzania projektów umów,
 • egzekwowania zobowiązań (windykacji,
 • dochodzenia roszczeń,
 • dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia, w tym również z umów OC i AC,
 • uczestniczenia w postępowaniu likwidacyjnym przed zakładami ubezpieczeń,
 • egzekucyjnych (egzekucji sądowej),
 • najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • własności, współwłasności, zasiedzenia, eksmisji.

Porady prawne i prowadzenie spraw sądowych

Kancelaria „Centrum Pomocy Prawnej” w Złotoryi ma już wieloletnie doświadczenie w udzielaniu porad prawnych oraz prowadzeniu spraw cywilnych na etapie przed sądowym i sądowym. Udzielamy pomocy osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom związanych z szeregiem spraw, jakie reguluje prawo cywilne. Najczęściej dotyczą one nieruchomości oraz umów cywilnoprawnych i odszkodowań.

Prowadzenie spraw cywilnych w Złotoryi

Nasze wsparcie polega na doraźnych konsultacjach prawnych, podczas których klientom wyjaśniamy wiele zawiłych kwestii z zakresu prawa cywilnego oraz po przeanalizowaniu problemów, proponujemy możliwe rozwiązania. Gdy sprawa trafia do sądu, w toku postępowania toczącego się na wokandzie, nasze wsparcie polega przede wszystkim na przygotowaniu koncepcji prowadzenia sporu oraz opracowywaniu różnych pism procesowych: pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń czy skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Prowadzone przez nas sprawy cywilne w Złotoryi obsługiwane są kompleksowo, a klienci na otrzymują aktualne informacje w najważniejszych kwestiach, które ich dotyczą. Na bieżąco analizujemy każde postępowanie i elastycznie dopasowujemy strategię działania. Działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej i gwarantujemy pełną dyskrecję.

Menu