Prawo karne Złotoryja

Prawnik Dariusz Jurczyk » Prawo karne Złotoryja

Centrum Obsługi Prawnej Lege Artis oferuje usługi z zakresu prawa karnego, w szczególności:

  • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
  • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym,
  • obrona nieletnich w postępowaniu sądowym,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych (oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego),
  • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • sprawy o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
  • sprawy o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia,
  • sprawy o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Jaką pomoc w zakresie prawa karnego zapewnia kancelaria?

Prowadzona przez nas kancelaria prawnicza w Złotoryi zapewnia szeroką pomoc w sprawach karnych. Adwokat karnista jest pierwszą osobą, do której warto zwrócić się w sytuacji, gdy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości czy podjęte działania są zgodne z prawem karnym albo zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, czy wykroczenia. Wówczas wynajęty prawnik może szybko zabezpieczyć interes klienta i podjąć odpowiednie do zaistniałego problemu działania.

Jeśli klientom grożą sprawy karne, w każdej chwili mogą je skonsultować z wykwalifikowanym prawnikiem. W toku ich analizy może okazać się bowiem, że jest np. potrzebny obrońca. Prawnik, którego specjalizacją jest prawo karne dokładnie i wielowątkowo rozważa każdy problem, z jakim przychodzi dana osoba. Przewiduje też przyszłe konsekwencje określonych działań i dlatego ustalając strategię, dostosowuje środki obrony odpowiednio do kolejnego etapu postępowania.

Prawo karne – Kancelaria w Złotoryi

Ponadto klienci kancelarii ze Złotoryi mogą liczyć na to, że prawnik będzie starał się o ich jak najszybsze zwolnienie z aresztu, doprowadzenie do uniewinnienia od zarzutu, jak również zminimalizowanie skutków popełnienia czynu zabronionego.

We wszystkich prowadzonych przez nas sprawach karnych prawnik będzie również przygotował stosowne pisma procesowe i pomagał zgromadzić niezbędną dokumentację dowodową.

Podejmujemy się nawet skomplikowanych postępowań z zakresu prawa karnego. Nasze usługi dedykujemy zarówno osobom pokrzywdzonym, jak i podejrzanym oraz oskarżonym. Reprezentując klientów na różnych etapach sprawy, równocześnie dbamy o ich interesy.

Menu