Sprawy rodzinne

Prawnik Dariusz Jurczyk » Sprawy rodzinne

Centrum Obsługi Prawnej Lege Artis oferuje usługi z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności:

  • ustrojów majątkowych (dotyczące wspólności i rozdzielności majątkowej)
  • podziału majątku wspólnego
  • rozwodowych i separacji
  • opiekuńczych
  • alimentacyjnych
Menu