Windykacja należności

Prawnik Dariusz Jurczyk » Windykacja należności

W ostatnich latach mamy do czynienia ze zjawiskiem zadłużania się społeczeństwa, co widać po wokandach sądowych i ilości prowadzonych spraw komorniczych. Dłużnik, który unika dobrowolnej spłaty zaciągniętych zobowiązań (pożyczek, kupna towaru z odroczonym terminem płatności, zaległości z tytułu najmu mieszkania etc.) to udręka wielu wierzycieli.

Centrum Obsługi Prawnej Lege Artis oferuje takim podmiotom (zarówno osobom fizycznym, jak i prowadzącym działalność gospodarczą) poprowadzenie takiej sprawy przez całą drogę, poczynając od wezwania do zapłaty, poprowadzenie negocjacji/ mediacji, a kończąc na procesie sądowym oraz egzekucji komorniczej.

W tym celu prosimy o kontakt.

Odzyskiwanie długów w Legnicy, Bolesławcu, Złotoryi i okolicy

Klientom ze Złotoryi, Bolesławca, Jaworu i Legnicy gwarantujemy kompleksową pomoc w odzyskiwaniu należności z tytułu:Windykacja należności
• niezapłaconych faktur i umów,
• niewywiązania się z umowy lub jej zerwania,
• niespłaconych pożyczek od osób prywatnych i firm,
• kar umownych,
• podziału majątku małżonków, jak również wspólników czy udziałowców,
• poświadczonych kredytów i pożyczek,
• alimentów,
• weksli, aportów, wkładów

oraz wszelkich innych wierzytelności, które wynikają z umów cywilno-prawnych i obrotu handlowego.
Oferując windykację nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, stałych lub abonamentowych. Ustalone wynagrodzenie inkasujemy dopiero od kwot, jakie uda się odzyskać.

Windykacja należności w i długów w Bolesławcu i okolicy

Prowadzona przez nas windykacja w Złotoryi, Jaworze, LegnicyBolesławcu przebiega w ścisłej współpracy z komornikami. Z ich pomocą możliwa jest skuteczniejsza egzekucja spłaty długów. Zapewniamy pełną obsługę prawną na każdym etapie postępowania. Mamy już doświadczenie w procesach negocjacyjnych w ramach windykacji przed sądowej oraz sądowej i komorniczej.

Wszystkie nasze działania mają na celu zapewnienie klientowi terminowego spływu należności, przy równoczesnym zachowaniu dobrych relacji z dłużnikami.
Procedura działania powstaje na podstawie dokładnej weryfikacji każdej przekazanej sprawy.

Windykacja – Bolesławiec, Legnica i nie tylko

Niektóre wierzytelności udaje się odzyskać polubownie, w innych przypadkach jest to nieskuteczne – dlatego osoby czy podmioty gospodarcze, które się do nas zwracają o pomoc, muszą się liczyć z tym, że korzystamy z wszelkich dostępnych narzędzi prawnych. Celem windykacji jest zawsze doprowadzenie do uregulowania należności i satysfakcja klienta.

Menu