Kancelaria adwokacka Jawor

Prawnik Dariusz Jurczyk » Kancelaria adwokacka Jawor

Prowadzone w Złotoryi Centrum Obsługi Prawnej oferuje kompleksowe usługi dla osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych z Jawora i okolic. Rolą adwokata jest wsparcie Klientów w sytuacjach, w których potrzebna jest pomoc, w tym m.in. w czynnościach urzędowych, negocjacjach czy na rozprawach. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z takich dziedzin prawa jak:

  • rodzinne i opiekuńcze,
  • cywilne,
  • karne.

Prawnik podejmuje się reprezentacji zarówno na zasadach zastępstwa procesowego, jak i udzielonego pełnomocnictwa. Oznacza to, że można się do niego zgłosić na każdym etapie sprawy: przedsądowym oraz sądowym. Jest specjalistą udzielającym fachowych porad prawnych oraz uczciwie podchodzi do powierzanych mu kwestii. Przekazuje także Klientom bieżące informacje z toczących się postępowań.

Usługi świadczone przez kancelarię adwokacką dla Klientów z Jawora

Na terenie Jawora adwokat zapewnia szeroki zakres pomocy. Świadczy takie usługi prawne jak m.in.:

  • udzielanie porad prawnych – w ten sposób wiele osób może uniknąć spraw sądowych lub ma szansę dowiedzieć się od prawnika, jakie działania należy podjąć w ochronie własnego interesu;
  • reprezentacja Klientów – przed sądami, organami ścigania i administracji;
  • sporządzanie pozwów i innych pism procesowych – m.in. wezwań, zażaleń, skarg, umów, opinii itp.;
  • udział w negocjacjach;
  • pomoc w uzyskaniu odszkodowania oraz zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych, w pracy, wskutek błędów medycznych;
  • windykacja należności – adwokat egzekwuje wierzytelności Klientów, korzystając z wszelkich prawnie przewidzianych metod dochodzenia zobowiązań. Jego działanie zaczyna się od próby dobrowolnego załatwienia kwestii zwrotu należności, przez wniesienie sprawy do sądu i uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty, aż po wystąpienie do komornika w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego i przekazanie środków finansowych Klientowi.

Ponadto w zakresie działalności kancelarii adwokackiej znajduje się obsługa prawna firm – w tym w szczególności zagadnień związanych z funkcjonowaniem i organizacją prawną, dokonywaniem zmian statutów i umów, bieżącym doradztwem oraz dbaniem o interesy Klientów w procesach karno-gospodarczych oraz karno-skarbowych.

Dlaczego skorzystanie z pomocy kancelarii adwokackiej może okazać się pomocne?

Jest wiele spraw, w których osoby bez odpowiedniej wiedzy czy doświadczenia prawniczego, będą miały trudności, aby samodzielnie sobie z nimi poradzić. W takich sytuacjach skorzystanie z pomocy udzielanej przez adwokata może okazać się dobrym rozwiązaniem. To specjalista, który racjonalnie ocenia ryzyko prawne i biznesowe, ma kwalifikacje oraz praktykę. Oprócz tego cały czas śledzi toczące się postępowania i orzeczenia sądów oraz konsultuje się z innymi prawnikami kancelarii adwokackiej specjalizującymi się w określonych dziedzinach prawa.

Wszystkie zadania, jakie Klienci powierzają adwokatowi, są przez niego wykonywane z najwyższą starannością. Podstawowym celem jego działania jest zapewnienie należytej ochrony prawnej. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i bezwzględnie przestrzega tajemnicy powierzonych mu informacji.

Indywidualne podejście prawnika do każdej sprawy

Wszystkie problemowe kwestie, jakie trafiają do kancelarii adwokackiej, są szczegółowo analizowane przez prawnika. W ten sposób określa on szanse na osiągnięcie zamierzonego celu i konsultuje z Klientem dalszy sposób postępowania. Dzięki temu wiele przypadków niekoniecznie musi trafić od razu na wokandę. Adwokat uczciwie informuje, że kierowanie sprawy na drogę sądową w sytuacji, gdy szanse na jej wygranie są znikome, jest ryzykowne i wiąże się z niepotrzebną stratą pieniędzy, czasu i stresem.

Kancelaria adwokacka wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego problemu, a prawnik podejmujący się reprezentacji Klienta dąży do rozwiązania kłopotliwych kwestii.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Jaworze, adwokat z Centrum Obsługi Prawnej służy swoim wsparciem w wielu sprawach m.in. rodzinnych, cywilnych, karnych i odszkodowawczych.

Menu