Wstępna analiza on-line

Prawnik Dariusz Jurczyk » Wstępna analiza on-line

Centrum Obsługi Prawnej Lege Artis dokona wstępnej bezpłatnej analizy danej sprawy on-line. W tym celu należy przesłać skany dokumentów na adres mailowy: d.jurczyk@centrum-obslugi-prawnej.pl oraz opisać, w miarę możliwości w sposób szczegółowy, stan faktyczny sprawy. Analiza zostanie przeprowadzona do 3 dni roboczych od momentu otrzymania wiadomości. W tym czasie zainteresowana osoba otrzyma wiadomość zwrotną.

Centrum Obsługi Prawnej Lege Artis dokona również wstępnej bezpłatnej analizy sprawy z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w związku ze szkodami związanymi z ruchem tych pojazdów w celu wykupu praw z powstałej szkody.

Menu